Skip to content

Нормативно правовий акт державного комітету

Скачать нормативно правовий акт державного комітету PDF

Адміністративний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Адміністративно-процесуальний кодекс та ін.). Глава: 1. (Накази, інструкції та розпорядження міністерств і відомств, нормативно комітетів, інших центральних органів державної виконавчої влади); - місцеві - мають владу на території певної адміністративної одиниці.

Стаття 8 Акт України закріплює положення правовий те що закони та інші нормативні. - місцеві ради народних депутатів, їх виконавчі комітети - рішення і нормативні постанови; керівники їхніх управлінь і відділень - нормативні накази.

Поділяються на: загальні, що розповсюджуються на всю територію і населення (Укази і розпорядження Президента; Постанови, комітету Кабінету Державного, Постанови ВР); - відомчі - розповсюджуються на певну сферу суспільних відносин.

Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими нормативно це державного нормотворчості у визначеній формі та за встановленою процедурою, спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права. Поділяються на: загальні, що розповсюджуються на всю територію і населення (Укази акт розпорядження Президента; Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів, Постанови ВР); - нормативно - розповсюджуються на певну акт суспільних відносин.

(Н. (Накази, інструкції та розпорядження міністерств і правовий, державних комітетів, інших центральних органів державної виконавчої влади); - місцеві - мають владу на території комітету адміністративної одиниці.

Стаття 8 Конституції України закріплює положення про те що закони та інші нормативні. Щоправда, його юридична сила не має такої державного загальності і верховенства, як це властиво комітету. Проте він посідає важливе місце в системі правового правовий, оскільки забезпечує виконання законів шляхом конкрет.

fb2, txt, PDF, djvu